Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

The Beatles - And I Love Her

http://www.youtube.com/v/96YQdiMV-Jc?version=3&autohide=1&showinfo=1&autohide=1&autoplay=1&feature=share&attribution_tag=mUx1r2gWyM7p3C8KqevY_g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου